Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych.
Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Polityka Prywatności    Polityka Cookies AKCEPTUJĘ
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 31.12.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja kwestionariusza

praca

 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE


1. Imię (imiona) i nazwisko ………………………………………………………………………………………………
2. Imiona rodziców ……………………………………………………………………………………………………………
3. Data urodzenia ………………………………………………………………………………………………………………
4. Obywatelstwo …………………………………………………………………………………………………………………
5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Wykształcenie …………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia – kierunek, specjalizacja)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
( zawód. specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)
7. Wykształcenie uzupełniające …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)
8. Przebieg, dotychczasowego zatrudnienia ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)
9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera).
10. Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję*) w rejestrze bezrobotnych i poszukujących
pracy.
11. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-4 są zgodne z dowodem osobistym
seria ……… nr ………………… wydanym przez …………………………………………………………………………
lub innym dowodem tożsamości …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………
(miejscowość i dala)


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. 133 poz.883).


………………………………………………………………………
podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

*) Właściwe podkreślićOpublikował: Mirosław Tomas
Publikacja dnia: 31.12.2013
Podpisał: Mirosław Tomas
Dokument z dnia: 23.12.2013
Dokument oglądany razy: 7 085