Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych.
Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Polityka Prywatności    Polityka Cookies AKCEPTUJĘ
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 19.10.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja Danych

Placówki

Biblioteka Centralna Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Rudzie Śląskiej

Ruda Śląska 10 (Wirek),
ul. Dąbrowskiego 18,
tel: (32) 242 05 86,
fax: (32) 242 19 61,
e-mail: biblio@r-sl.pl
WWW: http://www.biblioteka.r-sl.pl/

  • Dyrektor mgr Krystian Gałuszka

tel: (32) 242 15 17
tel: (32) 242 05 86 w. 48

  • Zastępca Dyrektora

inż. Mirosław Tomas
tel: (32) 242 05 86 w. 48

  • Główny Księgowy

mgr Jacek Białucha
tel: (32) 242 05 86 w. 46

  • Sekretariat

Longina Kroker
tel: (32) 242 05 86 w. 39
fax: (32) 2421 961

  • Dział Organizacyjno - Administracyjny

tel: (32) 242 05 86 w.41,
mgr Marcin Kucharczyk (kierownik)

  • Dział Informatyczno - Medialny

inż. Mirosław Tomas
tel: (32) 242 05 86 w. 48

  • Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

tel: (32) 242 05 86 w.35,
mgr Karina Mosz (kierownik),

  • Dział Instrukcyjno Metodyczny

tel: (32) 242 05 86, w.34, 40,
mgr Aleksandra Czyż, Beata Wojtala

Wypożyczalnia Centralna:
tel.: (32) 242 05 86 w. 33,
Kierownik: mgr Grażyna Kołodziej

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek w godz. 11.00 - 18.00,
sobota w godz. 11.00 - 15.00,

Rodzaj zbiorów: księgozbiór uniwersalny:
Wielkość zbiorów: 35 000 woluminów (około 1000 nowych tytułów rocznie) - układ księgozbioru według klasyfikacji UKD z wolnym dostępem do półek (katalogi: formalne - alfabetyczne, autorskie i tytułowe - i rzeczowe - wg UKD),

rodzaje usług bibliotecznych:
Wypożyczanie zbiorów, udostępnianie zbiorów na miejscu, udzielanie informacji, organizacja spotkań bibliotecznych i oświatowych (wypożyczalnia utrzymuje stałe kontakty z lokalnymi placówkami oświatowymi, w ramach, których organizowane są wycieczki i lekcje biblioteczne - w szczególności z przysposobienia czytelniczego - oraz inne imprezy pozalekcyjne)

agenda mieści na I piętrze Biblioteki Centralnej, pokój 13 - obowiązuje szatnia (na parterze)

Wypożyczalnia dla Dzieci
tel. (32) 242 05 86 w. 49,
Pracownik: Danuta Korzec

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek w godz. 11.00 - 18.00,
sobota w godz. 11.00 - 15.00,

Rodzaj zbiorów:
Literatura piękna dla dzieci i młodzieży oraz opracowania popularnonaukowe
układ księgozbioru według kategorii wiekowych z wolnym dostępem do półek,

Rodzaje usług bibliotecznych:
Wypożyczanie zbiorów, udostępnianie zbiorów na miejscu, udzielanie informacji, organizowanie imprez bibliotecznych i oświatowych (wypożyczalnia utrzymuje stałe kontakty z lokalnymi szkołami podstawowymi, a co roku uczniowie pierwszych klas pasowani są na czytelników MBP w Rudzie Śląskiej)

agenda mieści na parterze Biblioteki Centralnej - obowiązuje szatnia (na parterze)

Czytelnia Naukowa i Czytelnia Czasopism
tel.: (32) 242 05 86 w.: 36,
Pracownik: Joanna Filipiak

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek w godz. 11.00 - 18.00,
sobota w godz. 11.00 - 15.00,

Rodzaj zbiorów:
Literatura naukowa, encyklopedie, leksykony, słowniki, bibliografie, przewodniki, opracowania tematyczne ze wszystkich dziedzin wiedzy (książki, czasopisma).

Wielkość zbiorów:
4500 woluminów książek, 70 tytułów czasopism.

Rodzaje usług bibliotecznych:
Udostępnianie zbiorów na miejscu, udzielanie informacji, sporządzanie bibliografii i zestawień tematycznych - aby skorzystać ze zbiorów czytelni nie trzeba być stałym czytelnikiem biblioteki, każda osoba, bez względu na miejsce zamieszkania może skorzystać z usług czytelni.

agenda mieści na I piętrze Biblioteki Centralnej, pokój 16 - obowiązuje szatnia (na parterze)

Mediateka
tel.: (32) 242 05 86 w. 32,
Pracownicy: Jolanta Rusin, Agnieszka Gut

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek w godz. 11.00 - 18.00,
sobota w godz. 11.00 - 15.00,

Rodzaj zbiorów:
"Książka mówiona", zbiory muzyczne, programy komputerowe, filmoteka,

Wielkość zbiorów:
1950 tytułów "książki mówionej" (od klasyki literatury po romanse), 2550 tytułów kaset magnetofonowych (od muzyki klasycznej do disco polo), 900 tytułów płyt kompaktowych (bez komentarza), 40 tytułów płyt CD.-ROM ( encyklopedie, słowniki, programy edukacyjne), 450 tytułów filmów wideo (filmy fabularne, bajki dla dzieci, filmy fabularne) oraz mapy, ekslibrisy, fotogramy, itp.

Rodzaje usług bibliotecznych:
Wypożyczanie zbiorów, udostępnianie zbiorów na miejscu, udzielanie informacji, organizacja spotkań bibliotecznych - szczególnie dla członków Polskiego Związku Niewidomych,

agenda mieści na parterze Biblioteki Centralnej, pokój 01 - obowiązuje szatnia (na parterze),


Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej
41-700 Ruda Śl.1 (Ruda), ul. Fiołków 10,
tel.: (32) 248 18 79,
Kierownik: mgr Dorota Górecka

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek w godz. 11.00 - 18.00,
sobota w godz. 11.00 - 15.00,

Rodzaj zbiorów:

Księgozbiór uniwersalny (książki, czasopisma),

Wielkość zbiorów:

20 000 woluminów,

Rodzaje usług bibliotecznych:

Wypożyczanie zbiorów, udostępnianie zbiorów na miejscu, udzielanie informacji, organizacja spotkań bibliotecznych

Charakterystyka lokalu:

Lokal położony na parterze budynku 4-kodygnacyjnego składa się z dwóch pomieszczeń (wypożyczalnia dla dorosłych i dla dzieci); ogrzewanie c.o., obsługa dla czytelników niepełnosprawnych.

50 lat biblioteki
W roku 1999 biblioteka w Rudzie obchodziła pięćdziesięciolecie swego istnienia. Biblioteka w Rudzie powstała 1 marca 1949 jako Gminna Biblioteka Publiczna, o czym zaświadcza księga inwentarzowa opatrzona pieczęcią Zarządu Miejskiego w Rudzie pow. katowicki i podpisaną przez ówczesnego burmistrza Rudy pana Bombę. Poprzednie lokalizacje biblioteki były różne. Mieściła się ona między innymi przy ul. Janasa 28 (obecny Młodzieżowy Dom Kultury), przy ul.Nowotki, aż w końcu w roku 1957 na stałe zadomowiła się przy ul. Janasa 21, gdzie mieści się do dnia dzisiejszego.
W 1951 roku biblioteka zmieniła nazwę na Miejską Bibliotekę Publiczną w Rudzie Filia nr 1. Numeracja nie zmieniła się, jednak w 1959 roku po połączeniu książnicy nowobytomskiej z rudzką biblioteka stała się filią Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej.
Pierwszym kierownikiem był Paweł Adamski, a od 1959 Marta Wesołek. Od 1965 roku funkcję kierownika pełni Łucja Wesołek.
W roku 1961 wyodrębniono z księgozbioru książki młodzieżowe oraz bajki i utworzono (w tym samym budynku) Filię Dziecięcą (obecnie Filia nr 2), której pierwszą kierowniczką została pani Joanna Topisz.
Biblioteka znajduje się w starym budynku, w związku z czym przeżyła już 22 remonty. Jeden z nich był bardzo nieszczęśliwie. W czasie remontu w 1976 roku wybuchł pożar, który częściowo zniszczył księgozbiór i katalog oraz uszkodził centralne ogrzewanie.
W roku 1999 kierowniczka filii otrzymała Honorową Nagrodę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej - BIBLIOS 99.


Filia nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej
41-709 Ruda Śl. 9 (Nowy Bytom), ul. Niedurnego 69,
tel.: (32) 248 51 61
Kierownik: mgr Grażyna Poważa

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek w godz. 11.00 - 18.00,
sobota w godz. 11.00 - 15.00,

Rodzaj zbiorów:
Księgozbiór uniwersalny (książki, czasopisma),

Wielkość zbiorów:
27 000 woluminów,

Rodzaje usług bibliotecznych:
Wypożyczanie zbiorów, udostępnianie zbiorów na miejscu, udzielanie informacji, organizacja spotkań bibliotecznych,

Charakterystyka lokalu:
Biblioteka mieści się w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej i składa się z czterech pomieszczeń (wypożyczalnia dla dorosłych, wypożyczalnia dla dzieci, czytelnia, biuro); ogrzewanie - c.o.,

50 lat biblioteki
W roku 1999 biblioteka w Nowym Bytomiu obchodziła pięćdziesięciolecie swego istnienia.
Biblioteka w Nowym Bytomiu powstała w 1949 r. jako Gminna Biblioteka Publiczna (na podstawie pierwszego zapisu w księdze inwentarzowej). Początkowo lokal biblioteczny mieścił się na pl. Wolności (obecny sklep "Herbapol"). Z pl. Wolności przeniesiono bibliotekę na ul.P. Niedurnego (obecna drogeria).
Z chwilą powstania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Bytomiu biblioteka została Biblioteką Centralną nowobytomskiej książnicy, a od roku 1959 Biblioteką Centralną rudzkiej Książnicy. Jednak w roku 1985 dokonano zmian organizacyjnych i nowobytomską bibliotekę zmieniono na Filię nr 4 MBP w Rudzie Śląskiej, a Bibliotekę Centralną utworzono w Wirku.
W roku 1972 przeniesino bibliotekę na ul. Chorzowską. W roku 1989 zreorganizowano samą filię i wypożyczalnie dla dorosłych wraz z czytelnią przeprowadzono na ul. Objazdową 13b, zostawiając na ul. Chorzowskiej wypożyczalnię dla dzieci. Ostatnia przeprowadzka nastąpiła w roku 1996, gdzie połączono filię i przeprowadzono do budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudzie Śląskiej. Biblioteka przejęła cztery pomieszszenia domu kultury, w tym jedno, w którym mieściła się była Biblioteka Zakładowa Huty "Pokój".


Filia nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej
Ruda Śl. 11 (Bielszowice), ul. Kokota 170 (Dom Kultury),
tel.: (32) 797 35 05
Kierownik: Gabriela Balcerek

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek w godz. 11.00 - 18.00,
sobota w godz. 11.00 - 15.00,

Rodzaj zbiorów:
Księgozbiór uniwersalny (książki, czasopisma),

Wielkość zbiorów:
24 000 woluminów,

Rodzaje usług bibliotecznych:
Wypożyczanie zbiorów, udostępnianie zbiorów na miejscu, udzielanie informacji, organizacja spotkań bibliotecznych,

Charakterystyka lokalu:
Biblioteka mieści się w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury im.H. Bisty w Rudzie Śląskiej - Filia w Bielszowicach i zajmuje jedno pomieszczenie; ogrzewanie - c.o.,

50 lat biblioteki
W roku 1999 biblioteka w Bielszowicach obchodziła pięćdziesięciolecie swego istnienia. Jej powstanie przypada na rok 1949. Jest to udokumentowane pierwszymi wpisami do księgi inwentarzowej W początkowym okresie była to Gminna Biblioteka Publiczna. Księgozbiór jej kompletowano z darów mieszkańców Bielszowic i przydziałów Powiatowej Biblioteki Publicznej w Katowicach.
W latach pięćdziesiątych została filią raz biblioteki nowobytomskiej, a następnie biblioteki rudzkiej. Pierwszym kierownikiem placówki była pani Teresa Czaja. Najdłużej kierownikiem filii była pani Maria Bilska.
Od początku swego istnienia aż do 1994 roku biblioteka była usytuowana w budynku przy ul. Kokota 132. W związku ze szkodami górniczymi i likwidacją Bilioteki Zakładowej KWK "Bielszowice" filia bielszowicka została przeniesiona do Domu Kultury (w miejsce biblioteki zakładowe). Wtedy to przejęto w całości księgozbiór biblioteki zakładowej łącząc go częściowo z księgozbiorem dotychczasowej filii.
Pod koniec 1998 roku księgozbiór liczył około 23 500 woluminów, a zarejestrowano wtedy 1529 czytelników.


Filia Nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej
Ruda Śl. 6 (Halemba), Kaczmarka 38
tel. (32) 243 23 41,
Kierownik: Urszula Jojko

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 17:00,
w soboty nieczynne

Rodzaj zbiorów:
Księgozbiór uniwersalny (książki, czasopisma, kasety wideo),

Wielkość zbiorów:
9000 woluminów,

Rodzaje usług bibliotecznych:
Wypożyczanie zbiorów, udostępnianie zbiorów na miejscu, udzielanie informacji, organizacja spotkań bibliotecznych,

Charakterystyka lokalu:
Biblioteka mieści się w przybudówce budynku mieszkalnego i składa się z dwóch pomieszczeń; ogrzewanie - piec olejowy,

Data rozpoczęcia działalności:
9 lipiec 1956 r.


Filia Nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej
Ruda Śl. 3 (Godula), Joanny 20/08,
tel.: (32) 248 12 72, 
Kierownik: Jadwiga Tabacka

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek w godz. 11.00 - 18.00,
sobota w godz. 11.00 - 15.00,

Rodzaj zbiorów:
Księgozbiór uniwersalny (książki, czasopisma),

Wielkość zbiorów:
32 000 woluminów,

Rodzaje usług bibliotecznych:
Wypożyczanie zbiorów, udostępnianie zbiorów na miejscu, udzielanie informacji, organizacja spotkań bibliotecznych,

Charakterystyka lokalu:
Biblioteka mieści się na parterze 3-piętrowego domu i zajmuje cztery pomieszczenia (wypożyczalnia dla dzieci, wypożyczalnia dla dorosłych, kącik czytelniczy);ogrzewane c.o.,

Data rozpoczęcia działalności:
2 sierpień 1961 r.


Filia Nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej
Ruda Śl. 7 (Kochłowice), ul. Brzozowa 4,
tel.: (32) 242 78 18, 
Kierownik: mgr Danuta Enenkiel

Godziny otwarcia:
poniedziałek w godz. 11.00 - 15.00
wtorek - piątek w godz. 11.00 - 18.00,
soboty nieczynne

Rodzaj zbiorów:
Księgozbiór uniwersalny (książki, czasopisma),

Wielkość zbiorów:
26 000 woluminów,

Rodzaje usług bibliotecznych:
Wypożyczanie zbiorów, udostępnianie zbiorów na miejscu, udzielanie informacji, organizacja spotkań bibliotecznych,

Charakterystyka lokalu:
Biblioteka mieści się na parterze bloku mieszkalnego i składa się z pięciu pomieszczeń (wypożyczalnia dla dorosłych, wypożyczalnia dla dzieci, czytelnia, biuro); ogrzewanie - c.o.,

Data rozpoczęcia działalności:
6 kwiecień 1963 r.


Filia Nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej
Ruda Śl. 1, ul. Wolności 20,
tel.: (32) 248 13 18, 
Kierownik: mgr Danuta Dąbrowska - Obrodzka

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątki od godz. 11:00 do godz. 18:00,
w soboty od godz. 11:00 - 15:00

Rodzaj zbiorów:
Księgozbiór uniwersalny (książki, czasopisma),

Wielkość zbiorów:
17 000 woluminów,

Rodzaje usług bibliotecznych:
Wypożyczanie zbiorów, udostępnianie zbiorów na miejscu, udzielanie informacji, organizacja spotkań bibliotecznych,

Charakterystyka lokalu:
Biblioteka mieści się na parterze 10-piętrowego bloku mieszkalnego i składa się z dwóch pomieszczeń (wypożyczalnia dla dorosłych, kącik czytelniczy, biuro); ogrzewanie - c.o.,

Data rozpoczęcia działalności:
8 październik 1964 r.


Filia Nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej
Ruda Śl. 10 (Wirek), ul. Osiedlowa 1,
tel.: (32) 242 09 97, 
Kierownik: p.o .Katarzyna Kurzeja

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek w godz. 11.00 - 18.00,
soboty od godz. 11.00-15.00

Rodzaj zbiorów:
Księgozbiór uniwersalny (książki, czasopisma),

Wielkość zbiorów:
24 500 woluminów,

Rodzaje usług bibliotecznych:
Wypożyczanie zbiorów, udostępnianie zbiorów na miejscu, udzielanie informacji, organizacja spotkań z czytelnikami,

Charakterystyka lokalu:
Biblioteka mieści się na pierwszym piętrze pawilonu handlowo-usługowego, zajmując cztery pomieszczenia przedzielone korytarzem (wypożyczalnia dla dorosłych, wypożyczalnia dla dzieci, kącik czytelniczy, biuro); ogrzewanie - c.o.,

Data rozpoczęcia działalności:
12 październik 1965 r.


Filia nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej
Ruda Śl. 6 (Halemba), ul. 1 Maja 32,
tel.: (32) 242 67 92, 
Kierownik: mgr Agnieszka Mertyńczak Szweda

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek w godz. 11.00 - 18.00,
sobota w godz. 11.00 - 15.00,

Rodzaj zbiorów:
Księgozbiór uniwersalny (książki, czasopisma),

Wielkość zbiorów:
38 000 woluminów,

Rodzaje usług bibliotecznych:
Wypożyczanie zbiorów, udostępnianie zbiorów na miejscu, udzielanie informacji, organizacja imprez kulturalnych i oświatowych,

Charakterystyka lokalu:
Biblioteka mieści się na pierwszym piętrze pawilonu handlowo-usługowego i składa się z dwóch dużych pomieszczeń (wypożyczalnia, czytelnia, biuro); ogrzewanie - c.o.,

Data rozpoczęcia działalności:
16 sierpień 1967 r.


Filia nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej
Ruda Śl. 5 (Bykowina), ul. Grzegorzka 8,
tel.: (32) 242 78 83, 
Kierownik: Beata Kulik

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek w godz. 11.00 - 18.00,
sobota w godz. 11.00 - 15.00,

Rodzaj zbiorów:
Księgozbiór uniwersalny (książki, czasopisma),

Wielkość zbiorów:
17 000 woluminów,

Rodzaje usług bibliotecznych:
Wypożyczanie zbiorów, udostępnianie zbiorów na miejscu, udzielanie informacji, organizacja imprez kulturalnych i oświatowych,

Charakterystyka lokalu:
Biblioteka mieści się w wolno stojącym jednopiętrowym budynku, którego administratorem jest MBP w Rudzie Śląskiej, znajduje się tam wypożyczalnia dla dorosłych, wypożyczalnia dla dzieci, czytelnia, sala konferencyjna i biuro); ogrzewanie - c.o.,

Data rozpoczęcia działalności:
1 październik 1992 r.


Centrum Inicjatyw Społecznych - Stara Bykowina
Ruda Śląska 5 (Bykowina), ul. 11 Listopada 15 a,
tel.: (32) 707 43 03
Kierownik: Jerzy Obrodzki

Godziny otwarcia:
poniedziałek -piątek w godz: 11.00 - 18.00
w soboty nieczynne

Udostępnianie zbiorów ogólnych i specjalistycznych na zewnątrz i na miejscu, udzielanie informacji oraz porad, prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie obowiązku stosowania prawa i norm społecznych z ukazywaniem możliwości tkwiących w systemie prawno-administracyjnym, rozbudowanie więzi lokalnej społeczności poprzez prowadzenie działalności kulturalno-edukacyjnej i animacyjnej, zagospodarowanie wspólnego spędzania czasu wolnego oraz współpraca z lokalnymi organizacjami społecznymi.

Charakterystyka lokalu:
placówka mieści się w budynku jednopiętrowym wolno stojącym i składa się między innymi z wypożyczalni dla dorosłych i dzieci, sala konferencyjna, sala komputerowa, sala audiowizualna, galeria. Administratorem budynku jest MBP w Rudzie Śląskiej. W budynku jest ogrzewanie gazowe.


„Centrum Inicjatyw Społecznych – Stary Orzegów”,.
Ruda Śląska 4 (Orzegów), ul. Kardynała A. Hlonda 29 ,
tel.: (32) 248 36 37,
Kierownik: Agnieszka Płaszczyk

Godziny otwarcia:
poniedziałek -piątek w godz: 11.00 - 18.00
w soboty w godz: 11.00 - 15.00

Udostępnianie zbiorów ogólnych i specjalistycznych na zewnątrz i na miejscu, udzielanie informacji oraz porad, prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie obowiązku stosowania prawa i norm społecznych z ukazywaniem możliwości tkwiących w systemie prawno-administracyjnym, rozbudowanie więzi lokalnej społeczności poprzez prowadzenie działalności kulturalno-edukacyjnej i animacyjnej, zagospodarowanie wspólnego spędzania czasu wolnego oraz współpraca z lokalnymi organizacjami społecznymi.

Rodzaj zbiorów:
Księgozbiór uniwersalny (książki, czasopisma),

Wielkość zbiorów:
13 000 woluminów,

Rodzaje usług bibliotecznych:
Wypożyczanie zbiorów, udostępnianie zbiorów na miejscu, udzielanie informacji, organizacja spotkań bibliotecznych,

Charakterystyka lokalu:
placówka dysponuje dwoma budynkami wolno stojącymi, w tym budynek byłej masztalni z galerią i przestrzenia kawiarnianą oraz dwupiętrowy budynek główny, w którym mieści się między innymi wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci, sala komputerowa, sala animacyjna. Administratorem budynku jest MBP w Rudzie Śląskiej.

Data rozpoczęcia działalności:
28 marzec 2014 r.
Opublikował: Longina Kroker
Publikacja dnia: 19.10.2017
Podpisał: Longina Kroker
Dokument z dnia: 19.10.2017
Dokument oglądany razy: 8 040