Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych.
Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Polityka Prywatności    Polityka Cookies AKCEPTUJĘ

praca

 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE


1. Imię (imiona) i nazwisko…………………………………………………………………………

2. Imiona rodziców……………………………………………………………………………………
3. Data urodzenia……………………………………………………………………………………
4. Obywatelstwo………………………………………………………………………………………….
5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)
……………………………………………………………………………………………………………..…………..…………………………………………………………………………………………………
6. Wykształcenie………………………………………………………………………………….............
………………………………………………………………………………………………………….....
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia – kierunek, specjalizacja)
……………………………………………………………………………………………………………..…………..…………………………………………………………………………………………………
( zawód. specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)
7. Wykształcenie uzupełniające……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………..
(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)
8. Przebieg, dotychczasowego zatrudnienia ………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………....……..
(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)
9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania
……..………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera).
10. Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję*) w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy.
11. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-4 są zgodne z dowodem osobistym seria................ nr...........wydanym przez.............................................................................................................................
lub innym dowodem tożsamości...........................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………


.......................................
(miejscowość i dala)


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. 133 poz.883).


.................................................................................
podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

*) Właściwe podkreślić


Opublikował: Mirosław Tomas
Publikacja dnia: 23.12.2013
Podpisał: Mirosław Tomas
Dokument z dnia: 23.12.2013
Dokument oglądany razy: 2994
29.05.2023 // www.biblioteka.r-sl.pl/bip