Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych.
Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Polityka Prywatności    Polityka Cookies AKCEPTUJĘ

Aktualności:

Plan imprez MBP na lipiec 2024 r.Planszoteka

data: 13.07.2024 r.

Rodzinne soboty przy grach planszowych...

Spotkania Rudzkiego Stowarzyszenia Amazonek „Relaks”

data: 15.07.2024 r.

MBP CIS - Centrum Inicjatyw Społecznych "Stara Bykowina"...


Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z planem imprez na lipiec 2024 r. (PDF) (0,99 MB) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej, jak i do u­cze­stni­ctwa w imprezach or­ga­ni­zo­wa­nych przez
MBP w Rudzie Śląskiej.

Przyjaciele biblioteki


Celina Nawrat

Pani Celina Nawrat - Przyjaciele Biblioteki w Rudzie Śląskiej

Laureatka nagrody "PRO LIBRY" 2014.
Urodzona 13 lutego 1956r. w Katowicach. Od 1981 roku zamieszkała w Rudzie Śląskiej – Koc­hło­wi­cach. Absolwentka X LO im. Gen. A. Zawadzkiego w Katowicach i Studium Medycznego wydz. po­ło­żni­ctwa w Zabrzu. Zamężna, matka dwóch synów. Członkini „Genius Loci” w Kochłowicach oraz Sto­wa­rzy­sze­nia Odtwórstwa Historycznego „Poczet Ottona z Pilczy herbu Topór”. Wraz z bractwem, u­czes­tni­czy­ła w latach 2010 i 2012 w rekonstrukcji bitwy pod Grunwaldem. Prowadzi warsztaty i pokazy wy­ro­bu papieru czerpanego firmy „Art Papier Flawiusz Pietrzyk” z Gliwic. Jest też społecznym in­struk­to­rem ogrodnictwa Polskiego Związku Działkowego przy Okręgowym Zarządzie Śląskim PZD w Ka­to­wi­cach. Prowadzi szkolenia nowo przyjętych działkowców w Delegaturze Rejonowej PZD Rudy Ślą­skiej i Świę­to­chło­wic. Udziela również porad ogrodniczych na telefon, jako instruktor OZPZD w Katowicach. Usilnie propaguje istnienie ogrodów działkowych (zielone płuca Śląska) i bibliotek publicznych (o u­no­wo­cześ­nie­nie stanowisk komputerowych bibliotek). Popiera program „52 książki w 52 tygodnie” i „Cała Polska czyta dzieciom”. Jest zwolenniczką tego, by młodzież poznawała historię, kulturę, obyczaje wła­sne­go regionu.

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że


Marek Wacław Judycki

Pan Marek Wacław Judycki - Przyjaciele Biblioteki w Rudzie Śląskiej

Emeryt.
Był wieloletnim pracownikiem instytucji górniczych różnego szczebla i placówek pedagogicznych.

Jest człowiekiem wielkiej kultury, olbrzymiej wiedzy, różnorakich talentów i pasji. Poznaliśmy go jako li­te­ra­ta (poetę i prozaika), dziennikarza obywatelskiego, plastyka uprawiającego malarstwo, grafikę, ry­su­nek, wy­ci­nan­kę techniką ażuru, znawcę historii i heraldyki.

Jest autorem licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych o charakterze plastycznym.

Świetnie się sprawdza w roli recytatora, konferansjera i nade wszystko animatora kultury.

Jest pomysłodawcą i współzałożycielem platformy kulturalnej działającej przy Filii 18 „Asocjacja M&B&P18”, członkiem założycielem Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew, członkiem na­u­czy­ciel­skich Klubów Literackich w Katowicach i Rudzie Śląskiej.

Godziny otwarcia:

Stacja Biblioteka
pn.– śr. pt. w godz. 10:00–18:00
czw. w godz. 11:00–19:00
sob. w godz. 07:00–15:00

Biblioteka Ficinus
pn.–śr. pt. w godz. 10:00–18:00
czw. w godz. 11:00–19:00
sob. w godz. 07:00–15:00

Filia CIS - Centrum Inicjatyw Społecznych Stara Bykowina, Filie nr: 1, 6, 13
pon., pt. w godz. 11:00–15:00
wt., śr., czw. w godz. 11.00–18.00

Filia nr 8
pon., pt. w godz. od 11.00–15.00,
wt., śr., czw. w godz. 11.00–17.00

Filia CIS – Centrum Inicjatyw Społecznych Stary Orzegów, Filie nr: 4, 15, 16, 18, 21
pn.–pt. w godz. 11:00–18:00
sob. w godz. 11:00–15:00

W sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu oraz zdrowiu publicznemu dana placówka może zostać wyłączona ze świadczenia usług w trybie nagłym.

Miejska Biblioteka Publiczna jest nieczynna
w niedzielę i święta,
oraz w soboty w okresie wakacyjnym lipiec, sierpień.

bipArchiwalny BIP

Paweł Borek

Pan Paweł Borek - Przyjaciele Biblioteki w Rudzie Śląskiej

Emerytowany górnik.
Modelarstwem zajmuje się od zawsze. Składał modele z różnych materiałów, ale najbardziej polubił pa­pier. Jego specjalnością stały się kartonowe modele samolotów i pojazdów militarnych (czołgi, tran­spor­te­ry, działa samobieżne i in.).

Posiada imponującą wiedzę historyczną i techniczną, którą wykorzystuje podczas pracy nad kolejnymi konstruowanymi przez siebie modelami.

Bardzo lubi pracę z dziećmi i młodzieżą. Przez wiele lat prowadził kółka modelarskie między innymi
w Szko­le Podstawowej nr 21 oraz nr 25 oraz w Gimnazjum nr 8, a od 2012 roku prowadzi warsztaty mo­de­lar­skie w Filii nr 18.

Każdego roku wielokrotnie uczestniczy w konkursach i festiwalach modelarskich na terenie Polski i za gra­ni­cą (m in. Ukraina, Czechy), na których zdobywa medale, puchary, dyplomy.

Sam też organizuje autorskie wystawy modeli.