Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych.
Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Polityka Prywatności    Polityka Cookies AKCEPTUJĘ

Zbiórki Harcerzy

26 października 2021 r. godz. 17.00 - 19.00

Zdjęcie budynku MBP Filii nr 18Filia nr 18, Halemba
ul. 1 Maja 32
Tel. (32) 242 67 92

Aktualności:

Plan imprez MBP na październik 2021 r.Film “Osiemnastka poleca”

data: 27.10.2021 r.

Prezentacja książek (recenzja)...

Spotkania ze sztuką - rozmowy z autorami prac

data: 29.10.2021 r.

Bogusław Poważa – artysta malarz, założyciel...


Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z planem imprez na październik 2021 r. (PDF) (700 KB) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej, jak i do u­cze­stni­ctwa w imprezach or­ga­ni­zo­wa­nych przez
MBP w Rudzie Śląskiej.

Film “Osiemnastka poleca”

27 października 2021 r. on-line

Zdjęcie budynku MBP Filii nr 18

Prezentacja książek (recenzja).

Filia nr 18, Halemba
ul. 1 Maja 32
Tel. (32) 242 67 92

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że

Spotkania członków Śląskiego Stowarzyszenia Diabetyków

27 października 2021 r. godz. 11.00 – 14.00

Grafika promująca spotkanie

Członkowie Śląskiego Stowarzyszenia Diabetyków spotykają się ze swoim Zarządem w każdy wtorek w godz. 11:00 – 14:00. Raz na miesiąc odbywają się prelekcje osób pracujących z chorymi na cukrzycę.

Przy gorących lub zimnych napojach diabetycy mogą poszerzyć swoją wiedzę na temat cukrzycy i jej powikłań oraz prawidłowych zachowań w trudnych sytuacjach zdrowotnych, zapoznają się z ofertami wyjazdów rehabilitacyjnych, a także mogą zaopatrzyć się w niezbędne akcesoria konieczne w leczeniu.


Filia nr 18, Halemba
ul. 1 Maja 32
Tel. (32) 242 67 92

bip

Spotkania ze sztuką - rozmowy z autorami prac

29 października 2021 r. on-line

Zdjęcie budynku, MBP CIS - Centrum Inicjatyw Społecznych Stary Orzegów

Bogusław Poważa – artysta malarz, założyciel Orzegowskiej Grupy Twórców Kultury. Spotkanie on-line.

MBP CIS - Centrum Inicjatyw Społecznych „Stary Orzegów”
ul. Kard. A. Hlonda 29
Tel. (32) 248 36 37

Zbiórki Harcerzy

02, 09, 16, 23, 30 listopada 2021 r. godz. 17.00 - 19.00

Zdjęcie budynku MBP Filii nr 18Filia nr 18, Halemba
ul. 1 Maja 32
Tel. (32) 242 67 92

Plakat informacyjny na temat „Stac­ja Bi­blio­te­ka - po­czą­tek wie­lo­wy­mia­ro­wej po­dró­ży”

Miej­ska Bi­blio­te­ka Pub­licz­na w Ru­dzie Śląs­kiej re­a­li­zu­je za­da­nie "Stac­ja Bi­blio­te­ka - po­czą­tek wie­lo­wy­mia­ro­wej po­dró­ży" w ra­mach pro­gra­mu Part­ner­stwo dla ksią­żki. Do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Mi­ni­stra Kul­tury, Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go i Spor­tu po­cho­dzą­cych z Fun­du­szu Pro­mo­cji Kul­tu­ry, uzys­ka­nych z dop­łat us­ta­no­wio­ny­ch w grach ob­ję­tych mo­no­po­lem pań­stwa, zgo­dnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 lis­to­pa­da 2009 r. o grach ha­zar­do­wych.

Plakat informacyjny na temat wyników konkursu

Nasze jury wybrało zwycięzców konkursów: Jaka książka taki rap oraz Najlepsza charakteryzacja na bohatera książkowego.

Jaka książka taki rap
Pierwsze miejsce: Rafał Mosionek
Drugie miejsce: Weronika Hołysz
Trzecie miejsce: Maja Orłowska

Najlepsza charakteryzacja na bohatera książkowego
Pierwsze miejsce: Emilia, Roksana Szarek
Drugie miejsce: Mateusz Kieszkowski
Trzecie miejsce: Monika Iwanowska

Gratulujemy wygranej