Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych.
Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Polityka Prywatności    Polityka Cookies AKCEPTUJĘ

Aktualności:

Plan imprez MBP na lipiec 2024 r.Planszoteka

data: 13.07.2024 r.

Rodzinne soboty przy grach planszowych...

Spotkania Rudzkiego Stowarzyszenia Amazonek „Relaks”

data: 15.07.2024 r.

MBP CIS - Centrum Inicjatyw Społecznych "Stara Bykowina"...


Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z planem imprez na lipiec 2024 r. (PDF) (0,99 MB) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej, jak i do u­cze­stni­ctwa w imprezach or­ga­ni­zo­wa­nych przez
MBP w Rudzie Śląskiej.

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że

Godziny otwarcia:

Stacja Biblioteka
pn.– śr. pt. w godz. 10:00–18:00
czw. w godz. 11:00–19:00
sob. w godz. 07:00–15:00

Biblioteka Ficinus
pn.–śr. pt. w godz. 10:00–18:00
czw. w godz. 11:00–19:00
sob. w godz. 07:00–15:00

Filia CIS - Centrum Inicjatyw Społecznych Stara Bykowina, Filie nr: 1, 6, 13
pon., pt. w godz. 11:00–15:00
wt., śr., czw. w godz. 11.00–18.00

Filia nr 8
pon., pt. w godz. od 11.00–15.00,
wt., śr., czw. w godz. 11.00–17.00

Filia CIS – Centrum Inicjatyw Społecznych Stary Orzegów, Filie nr: 4, 15, 16, 18, 21
pn.–pt. w godz. 11:00–18:00
sob. w godz. 11:00–15:00

W sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu oraz zdrowiu publicznemu dana placówka może zostać wyłączona ze świadczenia usług w trybie nagłym.

Miejska Biblioteka Publiczna jest nieczynna
w niedzielę i święta,
oraz w soboty w okresie wakacyjnym lipiec, sierpień.

bipArchiwalny BIP

Deklaracja dostępności Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część różnych elementów graficznych ma identyczne opisy alternatywne,
 • część elementów graficznych nie ma przypisanego poprawnego opisu alternatywnego,
 • treści multimedialne (filmy) nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • tylko częściowa obsługa serwisu jest możliwa przy pomocy samej klawiatury.

Wyłączenia

 • Multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.,
 • treści prezentowanych w intranecie lub ekstranecie opublikowanych przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji,
 • treści będących w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte,
 • treści będących w posiadaniu podmiotu publicznego, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona jest zgodna ze standardami W3C:

 • HTML 5,
 • WCAG 2.1 poziom AA.

Udogodnienia

 • Strona nie jest zbudowana na bazie tabel traktowanych jako element konstrukcji wyglądu,
 • odnośniki zamieszczone w treściach artykułów odróżniają się od pozostałego tekstu nie tylko kolorem, ale i dodatkowym wyróżnieniem w postaci podkreślenia,
 • kontrast treści w stosunku do tła jest poprawny,
 • strona posiada wersje kontrastową posiadającą taką samą zawartość i funkcjonalność co wersja bez zwiększonego kontrastu,
 • strona ma możliwość powiększania czcionki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dawid Mosionek.
 • E-mail: dawid@r-sl.pl
 • Telefon: 32 242 05 86 wew. 44

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej
 • Adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej
  ul. Dworcowa 33
  41-709 Ruda Śląska, Chebzie
 • E-mail: biblio@r-sl.pl
 • Telefon: 32 242 05 86 wew. 39

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej, budynek - Stacja Biblioteka przy ul. Dworcowej 33.

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 • Dla użytkowników dostępne jest wejście od strony ul. Dworcowej 33 na poziomie terenu, szerokie drzwi, umożliwiające swobodne wejście, przejście kilkanaście metrów przez halę dworca, następnie szklane szerokie dwuskrzydłowe drzwi, lada biblioteczna znajduje się na wprost wejścia, dostępne bez barier architektonicznych.
 • W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

 • Przejścia na parterze i antresoli w budynku są odpowiednio szerokie, dla potrzeb użytkowników dostępna winda.
 • W windzie zastosowano oznaczenia w alfabecie Braille’a.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych  znajduje się w korytarzu po lewej stronie od wejścia głównego na poziomie parteru.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 • W budynku nie zastosowano pochylni oraz urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Informacja o pomieszczeniach w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (opisane przestrzenie, bibliotekarze).

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • Wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (parking MBP przy ul. Przedtorze). Miejsca parkingowe są bezpłatne i odpowiednio oznakowane.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku MBP w Rudzie Śląskiej  z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
 • Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej, Filia nr 1, placówka zajmuje część parteru budynku mieszkalnego przy ul. Fiołków 10.

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 • Dla użytkowników dostępne jest wejście od strony ul. Fiołków, do którego prowadzą cztery schody. Drzwi, umożliwiają swobodne wejście. Przejście przez przedsionek do głównej sali bibliotecznej, lada biblioteczna znajduje się w głównej sali na prawo od wejścia.
 • W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

 • Na schodach wejściowych jest wjazd dla wózków dziecięcych. Nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich.
 • Przejścia w lokalu są odpowiednio szerokie.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych  znajduje się w głównej Sali bibliotecznej.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 • W lokalu nie zastosowano pochylni oraz urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Informacja o pomieszczeniach w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (opisane przestrzenie, bibliotekarze). W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • Wyznaczono 1 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (parking ogólnodostępny przy ul. Fiołków). Miejsca parkingowe są bezpłatne i odpowiednio oznakowane.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku MBP w Rudzie Śląskiej  z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
 • Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej, Filia nr 4 przy ul. Niedurnego 69, w budynku Miejskiego Centrum Kultury im. H. Bisty.

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 • Dla użytkowników dostępne jest wejście od strony ul. Niedurnego 69 na poziomie terenu, szerokie drzwi, umożliwiające swobodne wejście, przejście kilku metrów przez hol, wejście po kilku stopniach schodów (bariera architektoniczna), następnie drewniane drzwi biblioteki, lada biblioteczna znajduje się blisko wejścia, dostępna bez barier architektonicznych.
 • W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna tak, jak dla wszystkich korzystających z pomieszczeń MCK znajduje się w korytarzu po lewej stronie od wejścia głównego na poziomie parteru.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 • W budynku nie zastosowano pochylni oraz urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Informacja o pomieszczeniach w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (opisane przestrzenie, bibliotekarze).
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • Brak miejsc parkingowych przynależnych dla biblioteki. Użytkownicy mogą korzystać z parkingów miejskich w dzielnicy. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku MBP Filia nr 4 w Rudzie Śląskiej z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
 • Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej, Filia nr 6, budynek Domu Kultury przy ul. Kokota 170.

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 • Dla użytkowników dostępne jest wejście od strony ul. Kokota 170 na poziomie terenu, szerokie drzwi, umożliwiające swobodne wejście, przejście kilkanaście metrów przez hol Domu Kultury, następnie wejście po schodach na hol górny, dwuskrzydłowe drzwi, lada biblioteczna znajduje się z prawej strony wejścia,  bariery architektoniczne– schody.
 • W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

 • Przejścia na parterze w budynku są odpowiednio szerokie.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na górnym holu.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 • W budynku nie zastosowano pochylni oraz urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Informacja o pomieszczeniach w budynku zapewniona jest w sposób wizualny.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • Wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (parking z tyłu  Domu Kultury) Miejsca parkingowe są bezpłatne i odpowiednio oznakowane. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku MBP w Rudzie Śląskiej  z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
 • Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej, Filia nr 8, ul. Kaczmarka 38.

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 • Dla użytkowników dostępne jest wejście od ulicy Kaczmarka na poziomie terenu, jest ono wspólne dla czytelników oraz mieszkańców budynku. Do biblioteki kierujemy się w lewo, lada biblioteczna znajduje się po prawej stronie wejścia, które jest  bez barier architektonicznych.
 • W budynku jest zamontowany domofon.
 • W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

 • Toaleta dla czytelników, w tym niepełnosprawnych znajduje się na prawo od wejścia głównego.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 • W budynku nie zastosowano pochylni oraz urządzeń i innych środków technicznych do   obsługi osób słabosłyszących. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób   niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • Obowiązuje zakaz zatrzymywania i postoju.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku MBP w Rudzie Śląskiej  z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
 • Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej, budynek Filia nr 13 ul. Joanny 20.

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 • Blok mieszkalny. Dla użytkowników dostępne jest wejście od strony ul. Joanny 20 na poziomie terenu, szerokie drzwi, umożliwiające swobodne wejście,  przejście przez niewielki hol do następnego pomieszczenia, następnie przejście kilka metrów do lady bibliotecznej, znajdującej się w centralnym miejscu na wprost wejścia, dostępne bez barier architektonicznych.
 • W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

 • Przejścia są odpowiednio szerokie dla potrzeb użytkowników.
 • Toaleta znajduje się w holu na wprost głównych drzwi wejściowych. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 • W budynku zastosowano niewielką pochylnię dla osób niepełnosprawnych, znajdującą się pomiędzy holem a wypożyczalnią.
 • Nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. 
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • Miejsc parkingowych brak.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku MBP w Rudzie Śląskiej z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
 • Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Miejska  Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej, Filia 15 przy ul. Brzozowej 4.

Dostępność  wejścia do budynku i przechodzenia przez obszar kontroli.

 • Dla użytkowników dostępne jest wejście od strony ul. Brzozowej 4 na poziomie terenu, drzwi o przeciętnej szerokości, umożliwiają swobodne wejście, na wprost wejścia znajduje się lada biblioteczna dostępna bez barier architektonicznych.
 • W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

 • Przejścia we wszystkich pomieszczeniach  na terenie biblioteki są odpowiednio szerokie i znajdują się na jednym poziomie.
 • Brak osobno wydzielonej toalety dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 • W placówce  nie zastosowano pochylni oraz urządzeń i innych środków technicznych do obsługi  słabo słyszących.
 • Informacje o pomieszczeniach zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy ( opisane przestrzenie, bibliotekarze).
 • W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabo widzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc  parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • Miejsca parkingowe są bezpłatne i odpowiednio oznakowane znajdują się przed biblioteką  przy ul. Brzozowej 4 , wyznaczono tam 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • Do placówki bibliotecznej można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren placówki bibliotecznej MBP w Rudzie Śląskiej z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu szczepień weterynaryjnych.
 • Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 • Brak możliwości skorzystania  z tłumacza polskiego języka migowego.

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej, Filia nr 16, budynek(blok mieszkalny - wieżowiec) Filia nr 16 przy ul. Wolności 20.

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 • Dla użytkowników dostępne jest wejście z boku wieżowca na poziomie parteru (wysoki parter ze schodami) na schodach brak podjazdu dla wózków dziecięcych oraz dla osób niepełnosprawnych, szerokie drzwi, umożliwiające swobodne wejście, przejście kilkanaście metrów przez salę wypożyczeń do lady bibliotecznej, dostępnej bez barier architektonicznych.
 • W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

 • Przejście jest odpowiednio szerokie. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 • W budynku nie zastosowano pochylni oraz urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • Przed Biblioteką znajduje się ogólnodostępny parking samochodowy, nie wyznaczono  miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, miejsca parkingowe są bezpłatne.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku MBP w Rudzie Śląskiej  z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
 • Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej, budynek Filii nr 18 przy ul 1 Maja 32.

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 • Dla użytkowników dostępne jest wejście od strony ul. 1-go Maja, szerokie drzwi, umożliwiające swobodne wejście oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku dostępna jest winda.
 • Lada biblioteczna znajduje się na I piętrze.
 • W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

 • Przejścia na wszystkich kondygnacjach budynku są odpowiednio szerokie, dla potrzeb użytkowników dostępna jest winda.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu po lewej stronie od wejścia głównego.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 • W budynku nie zastosowano pochylni oraz urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. 
 • Informacja o pomieszczeniach w budynku zapewniona jest w sposób wizualny  (opisane przestrzenie, bibliotekarze).
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • Przy budynku Filii nr 18 nie ma miejsc parkingowych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku MBP w Rudzie Śląskiej  z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
 • Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej, Filia nr 21 przy ul. Grzegorzka 8.

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 • Dla użytkowników dostępne jest wejście od strony ul. Grzegorzka na poziomie terenu, drzwi umożliwiają swobodne wejście do holu. Na wprost, za drzwiami wahadłowymi znajduje się wypożyczalnia książek dla dzieci i dorosłych. Lada biblioteczna znajduje się  po lewej stronie drzwi wahadłowych.
 • W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

 • Wypożyczalnia książek znajduje się na parterze budynku. Drzwi są odpowiednio szerokie.
 • Brak windy na piętro gdzie odbywają się spotkania w sali audiowizualnej.
 • Toalety znajdujące się na parterze nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 • W budynku nie zastosowano pochylni oraz urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • W pobliżu budynku biblioteki znajduje się oznakowane miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych, niestety z przeznaczeniem dla mieszkańców osiedla. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku MBP w Rudzie Śląskiej  z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
 • Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej - Biblioteka Ficinus, dwa wolno stojące budynki, od frontu podpiwniczony, dwukondygnacyjny zabytkowy familok, od zaplecza nowo wybudowany parterowy pawilon, na ogrodzonej posesji przy ul. P. Kubiny 24.

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 • Na teren posesji użytkownicy wchodzą od strony ulicy przez szeroką furtkę na poziomie chodnika, wzdłuż bocznej ściany familoka, następnie skręcają w prawo i od podwórka mają możliwość wejścia do dwóch budynków przez szerokie drzwi bez barier architektonicznych, na lewo do parterowego pawilonu, przez wiatrołap i duże oszklone, dwuskrzydłowe drzwi docierają do sali wypożyczalni głównej, wprost na stanowiska pracy bibliotekarzy; na prawo do klatki schodowej familoka, następnie schodami, wyposażonymi w platformę schodową, prosto do wypożyczalni dziecięcej, bądź na prawo do izby regionalnej. Z parteru klatki schodowej familoka użytkownicy przez duże oszklone, dwuskrzydłowe drzwi wkraczają na teren przestronnej sali audialnej, dostępnej bezpośrednio przez wejście do zabytkowego budynku od strony ulicy na poziomie trzystopniowego podestu, znajdującego się na prawo od furtki.
 • W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

 • Przejścia i korytarze  w budynkach są dostatecznie szerokie, dla potrzeb użytkowników dostępna jest platforma schodowa.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w pierwszym budynku, na parterze, w korytarzu po prawej stronie od frontowego wejścia do sali audialnej.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 • W budynkach nie zastosowano pochylni oraz urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 • Informacja o pomieszczeniach w budynkach zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (opisane przestrzenie, bibliotekarze).
 • Budynki nie mają oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • Placówka nie posiada własnych miejsc parkingowych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku MBP w Rudzie Śląskiej z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
 • Możliwość wejścia do budynków z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Miejska Biblioteka Publiczna W Rudzie Śląskiej- Filia Cis - Centrum Inicjatyw Społecznych – Stara Bykowina, Ruda Śląska, ul. 11-Listopada 15 a.

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 • Dla użytkowników dostępne jest wejście od strony ul. 11- Listopada 15 a, na poziomie terenu, szerokie drzwi, umożliwiające swobodne wejście. Następnie przejście z przedsionka do szerokiego holu, przez przeszklone dwuskrzydłowe drzwi.
 • Wejście do wypożyczalni (dostępne bez barier architektonicznych), po prawej stronie, pokój nr 8 - parter.
 • W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

 • Przejścia na parterze i w budynku są odpowiednio szerokie, dla potrzeb użytkowników (osób niepełnosprawnych), dostępny jest schodołaz - do wejścia na I piętro.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych  znajduje się  po prawej stronie od wejścia głównego na poziomie parteru.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 • W budynku nie zastosowano pochylni oraz urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. 
 • Informacja o pomieszczeniach w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (opisane przestrzenie, bibliotekarze).
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Parking ogólnodostępny znajduje się 35 metrów, obok budynku MBP-CIS. Miejsca parkingowe są bezpłatne.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku MBP-CIS w Rudzie Śląskiej  z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
 • Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej, budynek Centrum Inicjatyw Społecznych Stary Orzegów przy ul. Kard. A. Hlonda 29.

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 • Dla użytkowników dostępne jest wejście od strony ul. Kard. A. Hlonda 29, główne wejście usytuowane jest na poziomie kilku metrów i prowadzą do niego strome schody (7 stopni), bez podjazdu dla niepełnosprawnych i matek z wózkami. Drzwi są szerokie, umożliwiające swobodne wejście,  następnie użytkownik przechodzi do wypożyczalni, gdzie musi pokonać próg od drzwi ognioszczelnych. Lada biblioteczna znajduje się po lewej stronie od wejścia. Pomieszczenia animacyjne znajdują się na I piętrze i prowadzą do nich strome schody.
 • W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
 • Budynek II, gdzie znajduje się Galeria Czapla jest również niedostosowany do osób starszych, niepełnosprawnych czy też matek z wózkami. Występują bariery architektoniczne w postaci schodów prowadzących do Galerii Czapla na I piętrze.        
 • W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

 • Brak w obydwu budynkach nie występuje dostosowanie korytarzy, schodów dla potrzeb osób niepełnosprawnych, brak wind oraz toalet dla niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 • Na wyposażeniu obydwu budynków znajduje się jeden ręczny, akumulatorowy schodołaz niedostosowany do wszystkich typów wózków dla niepełnosprawnych.
 • W budynku nie zastosowano środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 • Informacja o pomieszczeniach w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (opisane przestrzenie, bibliotekarze).
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku MBP w Rudzie Śląskiej  z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
 • Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Do pobrania:

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.pdf (108 KB)