Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych.
Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Polityka Prywatności    Polityka Cookies AKCEPTUJĘ

O projektach

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej bierze udział w projektach wewnętrznych, a także uczestniczy lub współuczestniczy w grantach zewnętrznych.
W przestrzeni bibliotecznej realizowane są także projekty organizacji pozarządowych, w których Biblioteka jest często głównym partnerem projektu.

Aktualności:

Plan imprez MBP na lipiec 2024 r.Planszoteka

data: 13.07.2024 r.

Rodzinne soboty przy grach planszowych...

Spotkania Rudzkiego Stowarzyszenia Amazonek „Relaks”

data: 15.07.2024 r.

MBP CIS - Centrum Inicjatyw Społecznych "Stara Bykowina"...


Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z planem imprez na lipiec 2024 r. (PDF) (0,99 MB) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej, jak i do u­cze­stni­ctwa w imprezach or­ga­ni­zo­wa­nych przez
MBP w Rudzie Śląskiej.

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że

bipArchiwalny BIP

Realizowane Projekty

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodoweg
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Program „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”

realizowany jest w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020”. Rudzka książnica w roku 2014 otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w kwocie 55 500 zł

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt „Adaptacja budynku przy ulicy 11 Listopada 15 a na Centrum Inicjatyw Społecznych na terenie Miasta Ruda Śląska”,

dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Wo­je­wódz­twa Śląskiego na lata 2007–2013. Efektem programu jest działalność Centrum Inicjatyw Społecznych - Stara Bykowina.

Fundacja Orange
Fundacja Orange

Orange dla bibliotek.

Celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne bi­blio­te­ki pu­bli­czne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i e­du­ka­cyj­ny­mi.

Spotkania z pasjami.
Projekt edukacyjno-animacyjny dla seniorów podczas którego seniorzy z całej Polski mieli okazje spotkać się wirtualnie z osobami pełnymi pasji, takimi jak Krystyna Janda, Teresa Lipowska, Hanna Bakuła, Jacek Pałkiewicz, DJ Wika.

Urząd Miasta Rudy Śląskiej
Urząd Miasta

Program profilaktyczny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej.

Głównym celem programu profilaktyki uzależnień jest przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci
i mło­dzie­ży, szczególnie z grupy szczególnego ryzyka, poprzez pozytywne zagospodarowanie im czasu w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej.

„Nie zmarnuj swojego życia”
W 2013 roku przeprowadzono cykl zajęć w 10 grupach, w których brało udział 381 osób

„Twoje życie w Twoich rękach” w 2014r.
W trakcie realizacji

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Partnerstwo z Stowarzyszeniem Wspierania Ekonomii Etycznej Pro Ethica
- Centrum Aktywności Społecznej Człowieka Dorosłego
- Modelowy system usług społecznej aktywizacji seniorów oparty na międzysektorowej współpracy


Celem programów w działaniach Centrum Pomocy i Aktywności Osób Starszych jest animacja społeczna, prozdrowotna edukacja nieformalna osób dorosłych oraz integracja społeczna.
Zajęcia w ramach programu odbywają się w Centrum Inicjatyw Społecznych Stara Bykowina.