Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych.
Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Polityka Prywatności    Polityka Cookies AKCEPTUJĘ

Osiemnastka poleca

29 listopada 2021 r. on-line

Zdjęcie budynku MBP Filii nr 18

Prezentacja książek (recenzja on-line)).

Filia nr 18, Halemba
ul. 1 Maja 32
Tel. (32) 242 67 92

Aktualności:

Plan imprez MBP na listopad 2021 r.Osiemnastka poleca

data: 29.11.2021 r.

Prezentacja książek...

Zbiórki Harcerzy

data: 30.11.2021 r.

Filia nr 18, Halemba...


Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z planem imprez na listopad 2021 r. (PDF) (624 KB) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej, jak i do u­cze­stni­ctwa w imprezach or­ga­ni­zo­wa­nych przez
MBP w Rudzie Śląskiej.

Spot­ka­nia człon­ków Pol­skie­go Zwią­zku E­me­ry­tów, Ren­cis­tów i In­wa­li­dów w Ru­dzie Śląs­kiej

29 listopada 2021 r. godz. 11.30 - 13.30

Zdjęcie budynku MBP Filii nr 18

W każdy poniedziałek członkowie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło nr 6 Halemba spotykają się we własnym gronie aby wysłuchać informacji przekazywanych przez Zarząd Koła, zapoznać się z ofertami wycieczek lub wczasów, świętować różne uroczystości czy wreszcie miło porozmawiać ze sobą przy kawie lub herbacie.

Filia nr 18, Halemba
ul. 1 Maja 32
Tel. (32) 242 67 92

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że

Studio Ruchu Endorfina

29 listopada 2021 r. godz. 16.15, 17.00 i 17.45

Zdjęcie budynku MBP Filii nr 18

16:15 – balet - zajęcia dla dzieci
. 17:00 – taniec nowoczesny - zajęcia dla dzieci.
17:45– modern jazz - zajęcia dla dzieci.
Studio Ruchu Endorfina
+48 731-331-200
www.endorfina-studio.pl


Filia nr 18, Halemba
ul. 1 Maja 32
Tel. (32) 242 67 92

bip

Zbiórki Harcerzy

30 listopada 2021 r. godz. 17.00 - 19.00

Zdjęcie budynku MBP Filii nr 18Filia nr 18, Halemba
ul. 1 Maja 32
Tel. (32) 242 67 92

Perfekcyjna Pani Domu

01, 08, 15, 22, 29 grudnia 2021 r. godz. 10.00 – 12.00

Perfekcyjna Pani Domu - Pro Ethica w MBP CIS - Centrum Inicjatyw Społecznych Stara Bykowina

Zapraszamy na zajęcia, które prowadzi gastronom i cukiernik, a zarazem Perfekcyjna Pani Domu.

Podczas spotkań oprócz tematyki kulinarnej, będzie można dowiedzieć się więcej na temat ciekawych sposobów dekoracji domu, przygotowań świątecznego stołu, a także zaproponować własny temat.

MBP CIS - Centrum Inicjatyw Społecznych "Stara Bykowina"
ul. 11 Listopada 15a
Tel. (32) 707 43 03

Spotkania członków Śląskiego Stowarzyszenia Diabetyków

01, 08, 15, 22, 29 grudnia 2021 r. godz. 11.00 – 14.00

Grafika promująca spotkanie

Członkowie Śląskiego Stowarzyszenia Diabetyków spotykają się ze swoim Zarządem w każdy wtorek w godz. 11:00 – 14:00. Raz na miesiąc odbywają się prelekcje osób pracujących z chorymi na cukrzycę.

Przy gorących lub zimnych napojach diabetycy mogą poszerzyć swoją wiedzę na temat cukrzycy i jej powikłań oraz prawidłowych zachowań w trudnych sytuacjach zdrowotnych, zapoznają się z ofertami wyjazdów rehabilitacyjnych, a także mogą zaopatrzyć się w niezbędne akcesoria konieczne w leczeniu.


Filia nr 18, Halemba
ul. 1 Maja 32
Tel. (32) 242 67 92

Impreza promocyjna z okazji beatyfikacji ks. Machy

02 grudnia 2021 r.godz. 17.00

Zdjęcie budynku Stacja Biblioteka

Stacja Biblioteka, Chebzie ul. Dworcowa 33
Tel. (32) 242 05 86

Kącik mądrej myszki

02, 09, 16 grudnia 2021 r.

Zajęcia Budynku - MBP CIS - Centrum Inicjatyw Społecznych Stary Orzegów

Czytanie bajeczek dzieciom w wieku przedszkolnym.

MBP CIS - Centrum Inicjatyw Społecznych „Stary Orzegów”
ul. Kard. A. Hlonda 29
Tel. (32) 248 36 37

Gimnastyka zdrowotna

03, 10, 17, 31 grudnia 2021 r. godz. 10.00 - 12.00, grupa B

Gimnastyka zdrowotna - Pro Ethica w MBP CIS - Centrum Inicjatyw Społecznych Stara Bykowina

Zajęcia z gimnastyki prowadzone są przez znakomitego trenera, człowieka z pasją do zajęć ruchowych, który rowerem „przemierzył świat”. Zajęcia prowadzone są
w trzech zróżnicowanych pod względem kondycyjnym grupach.

Stowarzyszenie Wspierania Ekonomii Etycznej „Pro-Ethica”
MBP CIS - Centrum Inicjatyw Społecznych "Stara Bykowina"
ul. 11 Listopada 15a
Tel. (32) 707 43 03

Tworzymy razem

03, 10, 17 grudnia 2021 r. godz. 10.00 - 12.00

Grafika promująca warsztaty - MBP Filii nr 18

Warsztaty artystyczne dla dzieci i dorosłych.
Na warsztatach można nauczyć się wielu czynności niezbędnych do tworzenia niepowtarzalnych osobistych dzieł. Do wykonania plecionek, biżuterii, dekoracji, ozdób, kartek okolicznościowych, kwiatów z krepiny czy materiału, serwetek i wielu innych przedmiotów wykorzystujemy różne działania i metody np. : własnoręczne zwijanie papierowej wikliny, decoupage, quilling, szydełkowanie, robienie na drutach, szycie, klejenie, malowanie i inne.
Duma z wykonanych przedmiotów jest bezcenna.


Filia nr 18, Halemba
ul. 1 Maja 32
Tel. (32) 242 67 92

Plakat informacyjny na temat „Stac­ja Bi­blio­te­ka - po­czą­tek wie­lo­wy­mia­ro­wej po­dró­ży”

Miej­ska Bi­blio­te­ka Pub­licz­na w Ru­dzie Śląs­kiej re­a­li­zu­je za­da­nie "Stac­ja Bi­blio­te­ka - po­czą­tek wie­lo­wy­mia­ro­wej po­dró­ży" w ra­mach pro­gra­mu Part­ner­stwo dla ksią­żki. Do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Mi­ni­stra Kul­tury, Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go i Spor­tu po­cho­dzą­cych z Fun­du­szu Pro­mo­cji Kul­tu­ry, uzys­ka­nych z dop­łat us­ta­no­wio­ny­ch w grach ob­ję­tych mo­no­po­lem pań­stwa, zgo­dnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 lis­to­pa­da 2009 r. o grach ha­zar­do­wych.

Plakat informacyjny na temat wyników konkursu

Nasze jury wybrało zwycięzców konkursów: Jaka książka taki rap oraz Najlepsza charakteryzacja na bohatera książkowego.

Jaka książka taki rap
Pierwsze miejsce: Rafał Mosionek
Drugie miejsce: Weronika Hołysz
Trzecie miejsce: Maja Orłowska

Najlepsza charakteryzacja na bohatera książkowego
Pierwsze miejsce: Emilia, Roksana Szarek
Drugie miejsce: Mateusz Kieszkowski
Trzecie miejsce: Monika Iwanowska

Gratulujemy wygranej