Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych.
Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Polityka Prywatności    Polityka Cookies AKCEPTUJĘ

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że

Godziny otwarcia:

Od poniedziałku do piątku
w godzinach:
od 11.00 do 13.00
i od 14.00 do 18.00
(soboty biblioteka nieczynna).

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną dostępne są następujące placówki:

• Stacja Biblioteka MBP ul. Dworcowa 33 (Chebzie),

• Filia nr 18 MBP ul. 1 Maja 32 (Halemba),

• Biblioteka Ficinus MBP ul. Kubiny 24 (Wirek),

• Centrum Inicjatyw Społecznych Stary Orzegów MBP ul. Kard. A. Hlonda 29 (Orzegów),

• Filia nr 21 MBP ul. Grzegorzka 8 (Bykowina),

• Filia nr 4 MBP ul. Niedurnego 69 (Nowy Bytom),

• Filia nr 16 MBP ul. Wolności 20 (Ruda),

• Filia nr 15 MBP ul. Brzozowa 4 (Kochłowice),

Miejska Biblioteka Publiczna jest nieczynna
w niedzielę i święta,
oraz w soboty w okresie wakacyjnym lipiec, sierpień.

bip

„Archipelag cyfrowy - Nowa Biblioteka
w Rudzie Śląskiej”

Logo: Funduszy Europejskich - Program Regionalny, logo: Śląskie. Pozytywna energia, flaga Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt Archipelag cyfrowy - Nowa Biblioteka w Rudzie Śląskiej, polega na przeprowadzeniu kompleksowych działań mających na celu unowocześnienie pracy biblioteki i dostosowania jej dzia­łal­noś­ci do standardów europejskich. Archipelag cyfrowy składa się z trzech wysp cyfrowych.

W ramach projektu zostanie uruchomiona wirtualna wypożyczalnia zasobów bibliotecznych w 12 filiach w Rudzie Śląskiej. Ponadto zostaną zautomatyzowane procesy wewnątrzbiblioteczne poprzez u­zu­peł­nie­nie systemu PROLIB o kluczowe moduły.

Biblioteka rozpocznie również proces digitalizacji zasobów kulturalnych, archiwizowania ich i u­do­stęp­nia­nia w formie cyfrowej zainteresowanym użytkownikom. Dodatkowo, w ramach digitalizacji za­pla­no­wa­no wprowadzenie streamingu utworów audiowizualnych – uzupełnienie działań leżących w sfe­rze informacyjnej i edukacyjnej biblioteki poprzez utworzenie bazy lokalnych działań artystycznych
i społecznych.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU CZYTELNIKÓW DO CYFROWYCH USŁUG BIBLIOTECZNYCH, JAKO ELEMENT ROZBUDOWY REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO.

Cele pośrednie W OBSZARZE E-USŁUG:

 • standaryzacja, automatyzacja usług i zdalny dostęp do baz danych (m.in. wykorzystanie nowych modułów systemu PROLIB, wprowadzenie systemu identyfikacji za pomocą kodów kreskowych),
 • zwiększona szybkość realizacji procesu usługowego (oszczędność czasu),
 • zwiększenie dostępu do katalogów MBP i jej filii i ich przeszukiwania.

Cele pośrednie W OBSZARZE DIGITALIZACJI:

 • utworzenie e-bazy lokalnych działań muzycznych, artystycznych i społecznych przy wykorzystaniu streamingu,
 • zeskanowanie posiadanych i przyszłych zbiorów bibliotecznych i udostępnienie ich Internautom.

CELE NA POZIOMIE ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU:

 • trwałe zachowanie cyfrowego odwzorowania zasobu na wypadek destrukcji oryginału,
 • ochrona oryginału przed nadmierną eksploatacją, zniszczeniem, kradzieżą itp.,
 • wspomaganie opracowania zbiorów–uzupełnianie istniejącego opisu oryginału na podstawie kopii cyfrowej,
 • budowanie wśród użytkowników świadomości istnienia wartościowych zbiorów bibliotecznych,
 • tworzenie świadomości istnienia instytucji wśród użytkowników lokalnych, budowanie dobrego wizerunku instytucji, jako placówki nowoczesnej, reagującej na potrzeby i oczekiwania użytkownika,
 • zwiększenie liczby osób korzystających z usług oraz zasobów publicznych udostępnianych on-line, w tym osób Niepełnosprawnych.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:
W wyniku realizacji projektu Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej uruchomi systemy teleinformatyczne:

 • Wirtualnej wypożyczalni

  Projekt umożliwi uruchomienie KOMPUTEROWYCH WYPOŻYCZALNI w kolejnych filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej. Planuje się w poszczególnych 4 latach równolegle o­pra­co­wy­wać retrospektywnie zbiory biblioteczne i sukcesywnie wdrażać moduły Wypożyczalni w filiach, których zbiory zostały już wpisane do systemu. Zakłada się, że wszystkie dokumenty MBP będą widoczne i możliwe do wyszukiwania w katalogu OPAC - interface OPAC w wersji wielojęzycznej. Dzięki temu czytelnicy:

  • będą mieli kompletną wiedzę na temat zbiorów posiadanych w MBP,
  • będą mogli wypożyczyć dany zasób,
  • będą mogli rezerwować zasób który aktualnie nie jest dostępny,
  • będą mogli prolongować zbiory z poziomu swojego indywidualnego konta logując się
   do OPACWWW.

  Dzięki e-usłudze MBP:
  będzie mogła informować czytelników o dostępności zarezerwowanego zbioru, będzie przypominać
  o terminie zwrotu zbioru, a tym samym minimalizować ryzyko kar za przetrzymanie zbioru.

 • Digitalizacji zbiorów

  Zdigitalizowanie zasobów bibliotecznych i pozabibliotecznych.
  Procesem digitalizacji będą objęte zasoby biblioteczne i pozabiblioteczne znajdujące się w archiwach i bibliotekach szkół, parafii i innych instytucji: księgi parafialne, kroniki szkolne, rękopisy, cza­so­pis­ma, ilustracje, fotografie, szkice, ryciny, mapy, ulotki towarzystw, stowarzyszeń, dzieła rudzkich autorów piszących o mieście i regionie. Tak określony zasób zaplanowany do digitalizacji stanowi katalog otwarty, uzupełniany o zdigitalizowane dokumenty życia kulturalnego i społecznego. Wszystkie zdigitalizowane dokumenty będą udostępnione online.

 • Streamingu bibliotecznego

  Umożliwią one udostępnianie on-line informacji sektora publicznego. Będą to m.in. zasoby au­dio­wi­zu­al­ne lokalnych twórców - udostępnione w drodze streamingu do ponownego wykorzystania.

Wartość projektu: 758 498,55 zł
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 572 674,70


Projekt pt. „Archipelag cyfrowy – Nowa Biblioteka w Rudzie Śląskiej” realizowany jest
w ramach działania 2.1 Cyfrowe Śląskie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020