Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych.
Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Polityka Prywatności    Polityka Cookies AKCEPTUJĘ

Start > Biblioteka > Sieć biblioteczna > Stacja Biblioteka

Aktualności:

Plan imprez MBP na październik 2022 r.Soboty z planszówkami

data: 01.10.2022 r.

Stacja Biblioteka, Chebzie...

Wystawa malarstwa

data: 03.10.2022 r.

Wystawa malarstwa Jolanty Szostak członkini Orzegowskiej...


Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z planem imprez na październik 2022 r. (PDF) (444 KB) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej, jak i do u­cze­stni­ctwa w imprezach or­ga­ni­zo­wa­nych przez
MBP w Rudzie Śląskiej.

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że

Stacja Biblioteka

Zdjęcie Biblioteki - Stacja Biblioteka przy ul. Dworcowa 33 (Chebzie)
Stacja Biblioteka (Chebzie)

41-709 Ruda Śląska, (Chebzie)
ul. Dworcowa 33
tel.: (32) 242 05 86
e-mail: stacjabiblioteka@r-sl.pl
fanpage Stacji Biblioteki

Ulokowana w klimatycznym budynku dawnego dworca placówka oferuje zbiory przeniesionej filii 17, Mediateki i Czytelni Centralnej.

Ma do zaoferowania kilkanaście tyś. Woluminów, audiobooki, filmy DVD i Blue-Ray, płyty CD mu­zycz­ne, gry na konsolę, prasę codzienną i periodyki.

Do książek i czasopism rozlokowanych na parterze i antresoli czytelnicy mają wolny dostęp, mul­ti­me­dia można wybierać tylko za pomocą katalogu elektronicznego. Na miejscu można skorzystać z księ­go­zbio­ru podręcznego oraz księgozbioru śląskiego (silesiaca).

Biblioteka organizuje wystawy (Galeria Godula Fermata), spektakle teatralne, warsztaty, spotkania au­tor­skie oraz zajęcia dla młodzieży szkolnej i dzieci z przedszkola.

O wszystkich wydarzeniach informuje nasz facebook.

Rys historyczny
wł. Muzeum Miejskie im. M. Chroboka w Rudzie Śląskiej

Obecny zespół stacyjny wybudowany został na przełomie XIX i XX wieku.
Wszystkie obiekty nowego założenia dworcowego posiadają jednorodny charakter.

Na planach z 1901 r. widnieje już ukształtowany obecny zespół zabudowań stacyjnych, w skład którego wchodziły: budynek główny, poczta, administracja, warsztat oraz zabudowania peronu.

Wcześniejsze kontrowersje co do daty powstania dworca rozwiała notatka z „Zabrzer Anzeiger” z 30 września 1899 r.:

„W niedzielę 1 października tego roku nastąpi oddanie do użytku publicznego budynku dworca kolejowego. Pierwszy pociąg, który zatrzyma się na tej stacji o godz. 5. 33 rano, to pociąg osobowy nr 225 z Kędzierzyna do Mysłowic”

Warunki zwiedzania
Hol główny jest ogólnodostępny 24 h na dobę 7 dni w tygodniu.
Przestrzeń biblioteczna dostępna w godzinach otwarcia biblioteki.
Cennik usług

Zapraszamy wszystkich naszych przyjaciół do odwiedzania fanpage, pełnych myśli, pasji i energii.

Godziny otwarcia:

Stacja Biblioteka
pn.– śr. pt. w godz. 10:00–18:00
czw. w godz. 11:00–19:00
sob. w godz. 07:00–15:00

Biblioteka Ficinus
pn.–śr. pt. w godz. 10:00–18:00
czw. w godz. 11:00–19:00
sob. w godz. 07:00–15:00

Filia CIS - Centrum Inicjatyw Społecznych Stara Bykowina, Filie nr: 1, 6, 13
pon., pt. w godz. 11:00–15:00
wt., śr., czw. w godz. 11.00–18.00

Filia nr 8
pon., pt. w godz. od 11.00–15.00,
wt., śr., czw. w godz. 11.00–17.00

Filia CIS – Centrum Inicjatyw Społecznych Stary Orzegów, Filie nr: 4, 15, 16, 18, 21
pn.–pt. w godz. 11:00–18:00
sob. w godz. 11:00–15:00

W sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu oraz zdrowiu publicznemu dana placówka może zostać wyłączona ze świadczenia usług w trybie nagłym.

Miejska Biblioteka Publiczna jest nieczynna
w niedzielę i święta,
oraz w soboty w okresie wakacyjnym lipiec, sierpień.

bip

Library station

Photo of the Library - Biblioteka Station at ul. Dworcowa 33 (Chebzie)
Library Station (Chebzie)

41-709 Ruda Śląska, (Chebzie)
ul. Dworcowa 33
phone: (32) 242 05 86
e-mail: stacjabiblioteka@r-sl.pl
fanpage of the Library Station

Located in the atmospheric building of the former railway station, the facility offers the collections of the relocated branch 17, Mediateka and the Central Reading Room.

It has a dozen or so thousand to offer. Volumes, audiobooks, DVD and Blue-Ray movies, music CDs, console games, daily newspapers and periodicals.

Readers have free access to books and magazines located on the ground floor and mezzanine, multimedia can only be selected using the electronic catalog. On site, you can use the reference book collection and the Silesian book collection (silesiaca).

The library organizes exhibitions (Galeria Godula Fermata), theater performances, workshops, meetings with authors and classes for school children and kindergarten children.

Our facebook informs about all the events.

historical drawing
belonging to the City Museum. M. Chrobok in Ruda Śląska

The present station complex was built at the turn of the 19th and 20th centuries.
All facilities of the new station layout have a homogeneous character.

The plans from 1901 show the already shaped station buildings complex, which included: the main building, post office, administration, workshop and platform buildings.

Earlier controversies as to the date of the station's construction were dispelled by a note from "Zabrzer Anzeiger" of September 30, 1899:

"On Sunday, October 1 this year, the railway station building will be put into use for public use. The first train to stop at this station at 5. 33 in the morning, it's passenger train No. 225 from Kędzierzyn to Mysłowice"

Sightseeing conditions
The main hall is open to the public 24 hours a day, 7 days a week.
Library space available during library opening hours.
Price-list of services

We invite all our friends to visit our fanpage, full of thoughts, passion and energy.