Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych.
Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Polityka Prywatności    Polityka Cookies AKCEPTUJĘ

Przyjaciele biblioteki


Celina Nawrat

Pani Celina Nawrat - Przyjaciele Biblioteki w Rudzie Śląskiej

Laureatka nagrody "PRO LIBRY" 2014.
Urodzona 13 lutego 1956r. w Katowicach. Od 1981 roku zamieszkała w Rudzie Śląskiej – Koc­hło­wi­cach. Absolwentka X LO im. Gen. A. Zawadzkiego w Katowicach i Studium Medycznego wydz. po­ło­żni­ctwa w Zabrzu. Zamężna, matka dwóch synów. Członkini „Genius Loci” w Kochłowicach oraz Sto­wa­rzy­sze­nia Odtwórstwa Historycznego „Poczet Ottona z Pilczy herbu Topór”. Wraz z bractwem, u­czes­tni­czy­ła w latach 2010 i 2012 w rekonstrukcji bitwy pod Grunwaldem. Prowadzi warsztaty i pokazy wy­ro­bu papieru czerpanego firmy „Art Papier Flawiusz Pietrzyk” z Gliwic. Jest też społecznym in­struk­to­rem ogrodnictwa Polskiego Związku Działkowego przy Okręgowym Zarządzie Śląskim PZD w Ka­to­wi­cach. Prowadzi szkolenia nowo przyjętych działkowców w Delegaturze Rejonowej PZD Rudy Ślą­skiej i Świę­to­chło­wic. Udziela również porad ogrodniczych na telefon, jako instruktor OZPZD w Katowicach. Usilnie propaguje istnienie ogrodów działkowych (zielone płuca Śląska) i bibliotek publicznych (o u­no­wo­cześ­nie­nie stanowisk komputerowych bibliotek). Popiera program „52 książki w 52 tygodnie” i „Cała Polska czyta dzieciom”. Jest zwolenniczką tego, by młodzież poznawała historię, kulturę, obyczaje wła­sne­go regionu.

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że


Marek Wacław Judycki

Pan Marek Wacław Judycki - Przyjaciele Biblioteki w Rudzie Śląskiej

Emeryt.
Był wieloletnim pracownikiem instytucji górniczych różnego szczebla i placówek pedagogicznych.

Jest człowiekiem wielkiej kultury, olbrzymiej wiedzy, różnorakich talentów i pasji. Poznaliśmy go jako li­te­ra­ta (poetę i prozaika), dziennikarza obywatelskiego, plastyka uprawiającego malarstwo, grafikę, ry­su­nek, wy­ci­nan­kę techniką ażuru, znawcę historii i heraldyki.

Jest autorem licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych o charakterze plastycznym.

Świetnie się sprawdza w roli recytatora, konferansjera i nade wszystko animatora kultury.

Jest pomysłodawcą i współzałożycielem platformy kulturalnej działającej przy Filii 18 „Asocjacja M&B&P18”, członkiem założycielem Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew, członkiem na­u­czy­ciel­skich Klubów Literackich w Katowicach i Rudzie Śląskiej.

Godziny otwarcia:

Od poniedziałku do piątku
w godzinach:
od 11.00 do 13.00
i od 14.00 do 18.00
(soboty biblioteka nieczynna).

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną dostępne są następujące placówki:

• Stacja Biblioteka MBP ul. Dworcowa 33 (Chebzie),

• Filia nr 18 MBP ul. 1 Maja 32 (Halemba),

• Biblioteka Ficinus MBP ul. Kubiny 24 (Wirek),

• Centrum Inicjatyw Społecznych Stary Orzegów MBP ul. Kard. A. Hlonda 29 (Orzegów),

• Filia nr 21 MBP ul. Grzegorzka 8 (Bykowina),

• Filia nr 4 MBP ul. Niedurnego 69 (Nowy Bytom),

• Filia nr 16 MBP ul. Wolności 20 (Ruda),

• Filia nr 15 MBP ul. Brzozowa 4 (Kochłowice),

Miejska Biblioteka Publiczna jest nieczynna
w niedzielę i święta,
oraz w soboty w okresie wakacyjnym lipiec, sierpień.

bip

Paweł Borek

Pan Paweł Borek - Przyjaciele Biblioteki w Rudzie Śląskiej

Emerytowany górnik.
Modelarstwem zajmuje się od zawsze. Składał modele z różnych materiałów, ale najbardziej polubił pa­pier. Jego specjalnością stały się kartonowe modele samolotów i pojazdów militarnych (czołgi, tran­spor­te­ry, działa samobieżne i in.).

Posiada imponującą wiedzę historyczną i techniczną, którą wykorzystuje podczas pracy nad kolejnymi konstruowanymi przez siebie modelami.

Bardzo lubi pracę z dziećmi i młodzieżą. Przez wiele lat prowadził kółka modelarskie między innymi
w Szko­le Podstawowej nr 21 oraz nr 25 oraz w Gimnazjum nr 8, a od 2012 roku prowadzi warsztaty mo­de­lar­skie w Filii nr 18.

Każdego roku wielokrotnie uczestniczy w konkursach i festiwalach modelarskich na terenie Polski i za gra­ni­cą (m in. Ukraina, Czechy), na których zdobywa medale, puchary, dyplomy.

Sam też organizuje autorskie wystawy modeli.