Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych.
Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Polityka Prywatności    Polityka Cookies AKCEPTUJĘ

Aktualności:

Plan imprez MBP na lipiec 2024 r.Planszoteka

data: 13.07.2024 r.

Rodzinne soboty przy grach planszowych...

Spotkania Rudzkiego Stowarzyszenia Amazonek „Relaks”

data: 15.07.2024 r.

MBP CIS - Centrum Inicjatyw Społecznych "Stara Bykowina"...


Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z planem imprez na lipiec 2024 r. (PDF) (0,99 MB) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej, jak i do u­cze­stni­ctwa w imprezach or­ga­ni­zo­wa­nych przez
MBP w Rudzie Śląskiej.

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że

Godziny otwarcia:

Stacja Biblioteka
pn.– śr. pt. w godz. 10:00–18:00
czw. w godz. 11:00–19:00
sob. w godz. 07:00–15:00

Biblioteka Ficinus
pn.–śr. pt. w godz. 10:00–18:00
czw. w godz. 11:00–19:00
sob. w godz. 07:00–15:00

Filia CIS - Centrum Inicjatyw Społecznych Stara Bykowina, Filie nr: 1, 6, 13
pon., pt. w godz. 11:00–15:00
wt., śr., czw. w godz. 11.00–18.00

Filia nr 8
pon., pt. w godz. od 11.00–15.00,
wt., śr., czw. w godz. 11.00–17.00

Filia CIS – Centrum Inicjatyw Społecznych Stary Orzegów, Filie nr: 4, 15, 16, 18, 21
pn.–pt. w godz. 11:00–18:00
sob. w godz. 11:00–15:00

W sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu oraz zdrowiu publicznemu dana placówka może zostać wyłączona ze świadczenia usług w trybie nagłym.

Miejska Biblioteka Publiczna jest nieczynna
w niedzielę i święta,
oraz w soboty w okresie wakacyjnym lipiec, sierpień.

bipArchiwalny BIP

„Archipelag cyfrowy - Nowa Biblioteka
w Rudzie Śląskiej”

Logo: Funduszy Europejskich - Program Regionalny, logo: Śląskie. Pozytywna energia, flaga Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt Archipelag cyfrowy - Nowa Biblioteka w Rudzie Śląskiej, polega na przeprowadzeniu kompleksowych działań mających na celu unowocześnienie pracy biblioteki i dostosowania jej dzia­łal­noś­ci do standardów europejskich. Archipelag cyfrowy składa się z trzech wysp cyfrowych.

W ramach projektu zostanie uruchomiona wirtualna wypożyczalnia zasobów bibliotecznych w 12 filiach w Rudzie Śląskiej. Ponadto zostaną zautomatyzowane procesy wewnątrzbiblioteczne poprzez u­zu­peł­nie­nie systemu PROLIB o kluczowe moduły.

Biblioteka rozpocznie również proces digitalizacji zasobów kulturalnych, archiwizowania ich i u­do­stęp­nia­nia w formie cyfrowej zainteresowanym użytkownikom. Dodatkowo, w ramach digitalizacji za­pla­no­wa­no wprowadzenie streamingu utworów audiowizualnych – uzupełnienie działań leżących w sfe­rze informacyjnej i edukacyjnej biblioteki poprzez utworzenie bazy lokalnych działań artystycznych
i społecznych.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU CZYTELNIKÓW DO CYFROWYCH USŁUG BIBLIOTECZNYCH, JAKO ELEMENT ROZBUDOWY REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO.

Cele pośrednie W OBSZARZE E-USŁUG:

 • standaryzacja, automatyzacja usług i zdalny dostęp do baz danych (m.in. wykorzystanie nowych modułów systemu PROLIB, wprowadzenie systemu identyfikacji za pomocą kodów kreskowych),
 • zwiększona szybkość realizacji procesu usługowego (oszczędność czasu),
 • zwiększenie dostępu do katalogów MBP i jej filii i ich przeszukiwania.

Cele pośrednie W OBSZARZE DIGITALIZACJI:

 • utworzenie e-bazy lokalnych działań muzycznych, artystycznych i społecznych przy wykorzystaniu streamingu,
 • zeskanowanie posiadanych i przyszłych zbiorów bibliotecznych i udostępnienie ich Internautom.

CELE NA POZIOMIE ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU:

 • trwałe zachowanie cyfrowego odwzorowania zasobu na wypadek destrukcji oryginału,
 • ochrona oryginału przed nadmierną eksploatacją, zniszczeniem, kradzieżą itp.,
 • wspomaganie opracowania zbiorów–uzupełnianie istniejącego opisu oryginału na podstawie kopii cyfrowej,
 • budowanie wśród użytkowników świadomości istnienia wartościowych zbiorów bibliotecznych,
 • tworzenie świadomości istnienia instytucji wśród użytkowników lokalnych, budowanie dobrego wizerunku instytucji, jako placówki nowoczesnej, reagującej na potrzeby i oczekiwania użytkownika,
 • zwiększenie liczby osób korzystających z usług oraz zasobów publicznych udostępnianych on-line, w tym osób Niepełnosprawnych.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:
W wyniku realizacji projektu Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej uruchomi systemy teleinformatyczne:

 • Wirtualnej wypożyczalni

  Projekt umożliwi uruchomienie KOMPUTEROWYCH WYPOŻYCZALNI w kolejnych filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej. Planuje się w poszczególnych 4 latach równolegle o­pra­co­wy­wać retrospektywnie zbiory biblioteczne i sukcesywnie wdrażać moduły Wypożyczalni w filiach, których zbiory zostały już wpisane do systemu. Zakłada się, że wszystkie dokumenty MBP będą widoczne i możliwe do wyszukiwania w katalogu OPAC - interface OPAC w wersji wielojęzycznej. Dzięki temu czytelnicy:

  • będą mieli kompletną wiedzę na temat zbiorów posiadanych w MBP,
  • będą mogli wypożyczyć dany zasób,
  • będą mogli rezerwować zasób który aktualnie nie jest dostępny,
  • będą mogli prolongować zbiory z poziomu swojego indywidualnego konta logując się
   do OPACWWW.

  Dzięki e-usłudze MBP:
  będzie mogła informować czytelników o dostępności zarezerwowanego zbioru, będzie przypominać
  o terminie zwrotu zbioru, a tym samym minimalizować ryzyko kar za przetrzymanie zbioru.

 • Digitalizacji zbiorów

  Zdigitalizowanie zasobów bibliotecznych i pozabibliotecznych.
  Procesem digitalizacji będą objęte zasoby biblioteczne i pozabiblioteczne znajdujące się w archiwach i bibliotekach szkół, parafii i innych instytucji: księgi parafialne, kroniki szkolne, rękopisy, cza­so­pis­ma, ilustracje, fotografie, szkice, ryciny, mapy, ulotki towarzystw, stowarzyszeń, dzieła rudzkich autorów piszących o mieście i regionie. Tak określony zasób zaplanowany do digitalizacji stanowi katalog otwarty, uzupełniany o zdigitalizowane dokumenty życia kulturalnego i społecznego. Wszystkie zdigitalizowane dokumenty będą udostępnione online.

 • Streamingu bibliotecznego

  Umożliwią one udostępnianie on-line informacji sektora publicznego. Będą to m.in. zasoby au­dio­wi­zu­al­ne lokalnych twórców - udostępnione w drodze streamingu do ponownego wykorzystania.

Wartość projektu: 758 498,55 zł
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 572 674,70


Projekt pt. „Archipelag cyfrowy – Nowa Biblioteka w Rudzie Śląskiej” realizowany jest
w ramach działania 2.1 Cyfrowe Śląskie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020